Nieuws

De beste commerciële innovatie op het gebied van M...Lees verder

 

Materiaalonderzoek heeft de afgelopen tientallen j...Lees verder

 

OYSTER

Impressie van bezoeken door scholieren aan het RID


Klik hier voor een totaal overzicht van filmpjes

Delft Neutron and Positron Research

Stralingsbescherming opleidingen

Reactor Instituut Delft

Het Reactor Instituut Delft (RID) is onderdeel van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Het beheert stralingsgerelateerde faciliteiten en biedt onderdak aan de afdeling Radiation Science & Technology (RST) van diezelfde faculteit. Met de bij het RID aanwezige kennis en expertise levert het RID al jarenlang een belangrijke bijdrage aan fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op verschillende terreinen, zoals duurzame energie en gezondheid, zowel internationaal als nationaal.

Het RID bedrijft de enige Hoger Onderwijs Reactor (HOR) kernreactor in Nederland in een universitaire omgeving – een 2 MW zwembadreactor. De reactor is niet gemaakt om energie te leveren, maar dient als neutronen- en positronenbron voor onderzoeksdoeleinden. Daarnaast en daaromheen zijn een subkritiek ensembe (Delphi), de zeer intense positronenbron (POSH), radiochemische laboratoria en diverse neutroneninstrumenten beschikbaar. De uitgebreide expertise op het gebied van straling en stralingsveiligheid wordt ook beschikbaar gemaakt via consulten en cursussen op alle niveaus. 

Het Reactor Instituut Delft (RID) investeert voortdurend in betere meetmethoden en technieken om baanbrekend onderzoek te kunnen doen. De komende jaren zal dit met het programma OYSTER (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation) in een stroomversnelling raken: met dit programma zal de Delftse onderzoeksreactor een stuk preciezer en breder inzetbaar worden in het onderzoek, waarmee de reactor nog beter kan voldoen aan vragen vanuit de wetenschappelijke wereld en vanuit de markt.

Onze huidige activiteiten staan beschreven in vier brochures:

Reactor Instituut Delft

Duurzame Energie

Materialen    

Gezondheid   


De kennis en faciliteiten van het RID staan ter beschikking van de Nederlandse en internationale samenleving. Binnen de afdeling RST wordt onderzoek gedaan op het gebied van gezondheid en energievraagstukken, vaak op het fundamentele, materiaalkundige vlak. Op deze website presenteren we wat we te bieden hebben.

Omdat onze faciliteiten op veel gebieden inzetbaar zijn, kan onze website doorlopen worden met toepassingen en vraagstukken in gedachten, naast de ouderwetse opsomming van faciliteiten en specificaties. Een engelstalige brochure over onze mogelijkheden, gericht op R&D, is ook beschikbaar online.

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn. Grofweg zijn onze diensten in te delen in drie gebieden:

  1. U wilt zelf iets leren omtrent ioniserende straling en stralingsbescherming
    (Cursussen stralingsbescherming)
  2. U wilt advies op het gebied van stralingsbescherming
    (Consultancy)
  3. U wilt zelf gebruik maken van één van onze onderzoeksfaciliteiten:

Naam auteur: Menno Blaauw
© 2015 TU Delft

Metamenu